Ochrana osobních údajů

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Jsme tým společnosti PUXtravel.cz s.r.o., se sídlem Kotlářská 5, 602 00 Brno, IČ: 05411483 , DIČ: CZ05411483. Společnost PUXtravel.cz s.r.o. je řádně zapsána u KS Brno, oddíl C, vložka 95213. Obrátit se na nás můžete jakýmkoli běžným způsobem - kontakty. Provozujeme webové stránky www.puxtravel.cz. Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jakým způsobem, jak dlouho a za jakým účelem budou vaše osobní údaje zpracovávány.

Rozsah osobních údajů a účel jejich zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěřujete, a to v těchto případech:

Jste zákazníkem CK PUXtravel.cz?

O klientech zpracováváme tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- rodné číslo nebo datum narození
- adresa bydliště nebo doručovací adresa
- e-mail
- telefonní číslo
- údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních obtížích, pokud jste nám je sdělili
- údaje o dříve absolvovaných zájezdech pořádaných CK Alpina
- stravovací, ubytovací, dopravní a další preference týkající se služeb, které vám v rámci zájezdu poskytujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění smlouvy o zájezdu, plnění zákonných povinností (např. evidenční povinnost, archivace daňových dokladů), ochrany našich právních nároků, možnosti poskytnout věrnostní slevu a oprávněného zájmu správce (především pro marketing - zasílání newsletterů a katalogu). Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. Pokud jste nám sdělili údaje o zdravotním stavu, bereme je v úvahu jen pro daný zájezd, na který jste přihlášeni a smažeme je v co nejkratší lhůtě po odjetí zájezdu, nejpozději však do 1 roku. Rádi vám také pošleme náš newsletter, a to nejvíce 10x ročně po dobu následujících 10 let od chvíle, kdy jste s námi jako klient cestoval naposledy. Ze zasílání newsletterů se můžete kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz, který je v každém newsletteru uveden, nebudeme se na vás zlobit.

Poptával jste zájezd/vytvořil jste si rezervaci zájezdu?

Pokud chcete jet na nějaký zájezd a máte na něj rezervaci, tak o vás evidujeme tyto údaje: - jméno a příjmení - e-mail - telefonní číslo - počet účastníků, pro které je rezervace platná - další preference k zájezdu, které jste nám sdělili Tyto údaje zpracováváme na základě vaší vlastní žádosti o rezervaci za účelem podržet vám vámi požadovaný počet míst v zájezdu do té doby, než se přihlásíte. Tyto údaje smažeme, jakmile se přihlásíte, nejpozději pak do 2 let od vytvoření rezervace. Údaje v tomto případě nepoužíváme za jinými účely, např. zasílání newsletterů nebo tištěného katalogu, pokud o to sami nepožádáte.

Pokud chcete jet na nějaký zájezd a máte na něj rezervaci, tak o vás evidujeme tyto údaje:
- jméno a příjmení
- e-mail
- telefonní číslo
- počet účastníků, pro které je rezervace platná
- další preference k zájezdu, které jste nám sdělili

Tyto údaje zpracováváme na základě vaší vlastní žádosti o rezervaci za účelem podržet vám vámi požadovaný počet míst v zájezdu do té doby, než se přihlásíte. Tyto údaje smažeme, jakmile se přihlásíte, nejpozději pak do 2 let od vytvoření rezervace. Údaje v tomto případě nepoužíváme za jinými účely, např. zasílání newsletterů, pokud o to sami nepožádáte.

Požádal jste o zasílání Newslettru?

Pokud jste požádal o zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a potvrdil svoji e-mailovou adresu, tak o vás evidujeme tento údaj: - e-mail Váš email zpracováváme na základě vaší vlastní žádosti. Na váš e-mail vám budeme rádi po dobu následujících 5 let od udělení souhlasu zasílat obchodní sdělení (newslettery), a to maximálně 10x ročně. Váš souhlas můžete kdykoliv jednoduše odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz, který je v každém newsletteru uveden, nebudeme se na vás zlobit.

Pokud jste požádal o zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a potvrdil svoji e-mailovou adresu, tak o vás evidujeme tento údaj:
- e-mail
Váš email zpracováváme na základě vaší vlastní žádosti. Na váš e-mail vám budeme rádi po dobu následujících 5 let od udělení souhlasu zasílat obchodní sdělení (newslettery), a to maximálně 10x ročně. Váš souhlas můžete kdykoliv jednoduše odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz, který je v každém newsletteru uveden, nebudeme se na vás zlobit.

Jste jen návštěvníkem našeho webu?

Nezpracováváme o vás žádné údaje kromě těch, které jsou zmíněny v následujícím odstavci Cookies.

Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů 3. stranám (dodavatelům cestovní kanceláře)

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu vaše údaje také někdy poskytujeme dodavatelům cestovní kanceláře, a to nejčastěji: - zdravotní pojišťovně (v případě, že si prostřednictvím CK sjednáte cestovní pojištění) - poskytovatelům ubytování, dopravy a dalších služeb - těmto subjektům předáváme minimum informací, nejčastěji jen jméno a příjmení Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země EU, berete na vědomí, že pouze nezbytně nutné osobní údaje poskytneme příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména ubytovatelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to nejčastěji poskytovatelé těchto platforem a služeb: Google, Facebook, Seznam.cz, Ginkgo účetnictví, s.r.o., MARKET VISION s.r.o., Ragtools s.r.o. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu vaše údaje také někdy poskytujeme dodavatelům cestovní kanceláře, a to nejčastěji:
- zdravotní pojišťovně (v případě, že si prostřednictvím CK sjednáte cestovní pojištění)
- poskytovatelům ubytování, dopravy a dalších služeb - těmto subjektům předáváme minimum informací, nejčastěji jen jméno a příjmení

Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země EU, berete na vědomí, že pouze nezbytně nutné osobní údaje poskytneme příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména ubytovatelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to nejčastěji poskytovatelé těchto platforem a služeb: Google, Facebook, Seznam.cz, Ginkgo účetnictví, s.r.o., MARKET VISION s.r.o., Ragtools s.r.o.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Jaká máte práva a povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z nich využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu gdpr@alpina.cz nebo jakéhokoli běžného kontaktu - kontakty. Právo na informace, které plníme již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů dle GDPR. Právo na přístup, díky kterému nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, komu je poskytujeme, jak dlouho budou u nás uloženy a proč je uchováváme. Právo na doplnění a změnu můžete uplatnit v případě, když se u vás něco změní nebo když uznáte své osobní údaje za neaktuální. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje nepřesně nebo že zpracováváme vaše údaje nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo když vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování - např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení. Právo na výmaz (být zapomenut) můžete využít, když si budete přát, abychom vymazali veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Nechceme na vás zapomenout, nicméně na vaši žádost to splníme. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. jsme povinni evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vašich osobních informací vás budeme informovat e-mailem. Právo odvolat souhlas můžete využít, pokud jste nám dali souhlas se zpracováním některých osobních údajů a svůj názor změníte. Pokud chcete souhlas odvolat, obraťte se na nás běžným způsobem - kontakty. Právo na přenositelnost máte v případě, když byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému. V tomto případě budeme postupovat stejně jako při uplatnění práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Vyjádření vám doložíme do 30 dnů. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme dle zákona. V tom případě máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, když nás o vašem podezření nejprve informujete, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z nich využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu ck@puxtravel.cz nebo jakéhokoli běžného kontaktu - kontakty.

Právo na informace, které plníme již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů dle GDPR.

Právo na přístup, díky kterému nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, komu je poskytujeme, jak dlouho budou u nás uloženy a proč je uchováváme.

Právo na doplnění a změnu můžete uplatnit v případě, když se u vás něco změní nebo když uznáte své osobní údaje za neaktuální.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje nepřesně nebo že zpracováváme vaše údaje nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo když vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování - např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

Právo na výmaz (být zapomenut) můžete využít, když si budete přát, abychom vymazali veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Nechceme na vás zapomenout, nicméně na vaši žádost to splníme. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. jsme povinni evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vašich osobních informací vás budeme informovat e-mailem.

Právo odvolat souhlas můžete využít, pokud jste nám dali souhlas se zpracováním některých osobních údajů a svůj názor změníte. Pokud chcete souhlas odvolat, obraťte se na nás běžným způsobem - kontakty.

Právo na přenositelnost máte v případě, když byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému. V tomto případě budeme postupovat stejně jako při uplatnění práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Vyjádření vám doložíme do 30 dnů.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme dle zákona. V tom případě máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, když nás o vašem podezření nejprve informujete, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Cookies

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webu. Cookies, které používáme, jsou potřeba pro správné fungování webu, zvyšují váš prožitek při prohlížení našeho webu, umožňují měření návštěvnosti webu a cílení další reklamy na webu (remarketing). Pomocí souborů cookies vás nicméně nemůžeme nijak identifikovat jako konkrétního člověka. Používání funkčních cookies vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Marketingové cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který jste nám dal/a najevo svým nastavením vašeho webového prohlížeče. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Návod pro nejoblíbenější prohlížeče - ChromeFirefoxExplorer a Edge.

Koho využíváme pro zpracování cookies?
Službu Google Analytics, provozovanou společností Google Inc. - https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
Službu Facebook Pixel, provozovanou společností Facebook Inc. - https://www.facebook.com/full_data_use_policy 
Službu Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s. - https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně!

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24.5.2018.