Lůžkové autobusy a přeprava ležících osob

Lůžkové autobusy a přeprava ležících osob
Někde ještě občas narazíte na upoutávku, že vás cestovka na zájezd dopraví lůžkovými autobusy. A vy si představíte tu nekonečnou pohodu, kdy se budete moct rozvalit v horizontální poloze a prospat celou cestu. Jenže ouha. Ministerstvo dopravy potvrzuje, co jsme vám říkali, když jste se ptali. Čtěte dál.

Vážení členové,

na základě podnětu nečlenské cestovní kanceláře ohledně legálnosti přepravy ležících osob v autobusové přepravě jsme požádali Ministerstvo dopravy ČR o oficiální stanovisko k používání lůžkových autobusů v České republice a při mezinárodní osobní přepravě. Vyjádření Ing. Petra Musila, ředitele odboru provozu silničních vozidel MD ČR, zasíláme níže:


Žádný mezinárodní předpis neumožňuje schvalovat autobusy určené pro provoz po pozemních komunikacích s lůžkovou úpravou, a proto taková úprava autobusů nemůže být předmětem homologace (mezinárodního schválení). Autobus pro přepravu spících cestujících nesmí být schválen a nesmí být provozován na pozemních komunikacích ve státech EU. Řidič takového autobusu může být ve všech evropských státech sankcionován a autobus může být odstaven jako technicky nezpůsobilý.


Všechna sedadla nových dálkových autobusů (tj. autobusů kategorie M3 třídy III) ve všech státech EU musí být přibližně od roku 2004 povinně vybavena bezpečnostními pásy pro dospělé. V autobuse se sedadly s bezpečnostními pásy musí být sedící osoba při přepravě připoutána, včetně dítěte nad tři roky věku.


Téma autobusů s lůžkovou úpravou je nepravidelně otvíráno při mezinárodních jednáních o stanovování technických požadavků na vozidla a je hledáno shodné řešení mezi experty států, které přistoupily na technické předpisy EHK OSN, mezi něž patří všechny státy EU. Na těchto mezinárodních jednáních vytvořené technické předpisy se po vyhlášení stávají právně závaznými ve všech státech EU. Přeprava horizontálně umístěných spících osob v autobusech přináší řadu technických problémů a rizik takové přepravy, tyto problémy nejsou vyřešeny. Na mezinárodní úrovni nevyřešeným problémem je způsob bezpečného připoutání spící osoby v horizontální poloze v autobuse.


Shrnutí: Přeprava ležících osob v autobusech není povolena v žádném ze států EU." Během spánku vás na hory sice v našich autobusech nepřepravíme, ale zato si můžete užívat nonstop Wifi připojení po cestě i mimo hranice ČR v busech s maximálním stářím 5 let. (platí pro zájezdy do Francie). Mrkněte na naši nabídku lyžařských zájezdů na puxtravel.cz!

luzkoveautobusy-1.jpg